JAVNI POZIV ZA MLADE

PROGRAM STRUČNE OBUKE ZA DIGITALNI MARKETING I MENTORSKE PODRŠKE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Projekat „Digitalna karijera na klik“

Program stručne obuke za digitalni marketing i mentorske podške za samozapošljavanje (u daljem tekstu Program) je namenjen mladima starosti između 18 i 30 godina, sa teritorije gradova: Kragujevac, Kraljevo, Čačak i opštine Gornji Milanovac.

Program se realizuje u okviru projekta „Digitalna karijera na klik“ (u daljem tekstu projekat) koji sprovodi Razvojni Biznis Centar Kragujevac u partnerstvu sa udruženjem Kreativne inovacije, iz Gornjeg Milanovca, a zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva turizma i omladine Vlade Republike Srbije. 

Projekat ima za cilj povećanje konkurenosti na tržištu rada i prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih iz Centralne Srbije, u oblasti digitalnog marketinga.

Ko se može prijaviti na program obuka?

Mladi, nezaposleni od 18 do 30 godina, sa osnovnim poznavanjem engleskog jezika i rada na računaru,  sa teritorije gradova: Kragujevac, Kraljevo, Čačak i opštine Gornji Milanovac.

OBUKA DIGITALNI MARKETING I MENTORSKE PODRŠKE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Šta dobijate prijavom na konkurs?

Ostale značajne informacije o programu

• Okvirni period realizacije obuke je: Oktobar – Novembar 2023.
• Način realizacije obuke: 8 onlajn sesija – radionica, u trajanju od po 2h, sa iskusnim trenerom, stručnjakom za digitalni marketing, samoučenje na onlajn platformi, samoprovera sopstvenog znanja putem kratkih kvizova – testova na onlajn platformi.
• Okvirni period realizacije mentorske podrške za samozapošlavanje je: Novembar 2023.
• Način realizacije mentorske podrške: grupne i individualne onlajn mentorske sesije i e-mail/telefonske konsultacije.

Kako će se vršiti izbor kandidata za obuke?

Selekcija kandidata/kinja izvršiće se na osnovu pristiglih prijava i razgovora sa kandidatima, a imajući u vidu motivaciju i interesovanje, te kapacitete kandidata za uspešno pohađanje programa.

Kako možete više da saznate o ovom programu?

Ako ste iz opštine Gornji Milanovac, pridružite nam se na Karijernoj info sesiji 13. septembra 2023. godine u 11 časova, koju realizujemo u prostorijama Regionalnog inovacionog startap centra Impuls, a na kojoj  ćete imati priliku da saznate sve informacije vezane za ovaj program obuka.

Scroll to Top